Sürekli İşçi Kadrosu Kayıt Kabul Listesi

01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren, Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 Üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Çerçevesinde, esas inceleme sonucu başvurusu kabul edilenler listesi. 

1- Mehmet Yaşar ZEYBEK

2- Semra YILMAZ