Sınav İlanı

01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren, Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 Üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar, Sınavın gerçekleştirilmesi ve ilanı Madde 14'e istinaden, 14.03.2018 tarih saat 09.00'da "Sözlü ve uygulamalı" sınav gerçeleştirilecektir. Sınava girmeye hak kazanan adayların sınav saatinde hazır bulunmaları gerekmektedir.